Doprava ZDARMA po ČR pro objednávky nad 2 500 Kč na výdejní místa, nad 3 500 Kč doručení na adresu a zásilky na Slovensko.

Pravidla soutěže Veselé večerní rituály s Tuze hladovou housenkou o roční zásobu kosmetiky v hodnotě 5 000 Kč

Pravidla soutěže Veselé večerní rituály s Tuze hladovou housenkou o roční zásobu kosmetiky v hodnotě 5 000 Kč
 
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.madeformoms.cz.
 
1.     Pořadatel a organizátor soutěže
 
Pořadatelem soutěže s názvem “Veselé večerní rituály s Tuze hladovou housenkou o roční zásobu kosmetiky v hodnotě 5 000 Kč” (dále jen jako „soutěž“) je společnost:
            DuoM s.r.o.
            se sídlem Půlkruhová 34, Praha 6, 160 00
            IČ: 06273041
            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 279189
 
2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.madfeformoms.cz.
Soutěž probíhá v období od 15. 4. do 31. 12. 2021  včetně (dále jen jako „soutěžní období“) na území České republiky a Slovenské republiky.
 
3. Komu je soutěž určena?
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. é89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.
Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si koupí některý z produktů vyjmenovaných v čl. 4 těchto pravidel.
 
4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěžní období je rozděleno na 8 soutěžních kol  + finálové kolo na konci roku. Do finálového kola postoupí všichni soutěžící, i ti, kteří nevyhráli v některém ze soutěžních kol. Do soutěže se může každý zapojit následujícím postupem:
 
1. Zakoupí soutěží výrobek – do soutěže se může zapojit každý soutěžící, který koupí některý z těchto výrobků z distribuce pořadatele soutěže:
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA 3V1 DĚTSKÝ MYCÍ GEL, ŠAMPON A KONDICIONÉR
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÝ MYCÍ GEL
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÝ SPREJ NA POLŠTÁŘ
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA PĚNA DO KOUPELE
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA KOMPLETNÍ SADA
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA TRIO
DÁRKOVÁ SADA TUZE HLADOVÁ HOUSENKA
 
2. Ke každému nákupu zákazník získá jednu ze 4 motivů vymalovací pohlednice s motivem Tuze hladová housenka. Pohlednici stačí vymalovat a poté poslat na email: info@madeformoms.cz nebo adresu: DuoM s.r.o., Půlkruhová 34, Praha 6, 160 00.
Pohlednice musí obsahovat vaše jméno, příjmení a telefonní číslo/email pro případnou výhru.  Odesláním pohlednice stvrzuje soutěžící, že souhlasí s pravidly soutěže.
 
5. Výhry
Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 24x BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA TRIO, 1x Balíček kosmetiky z řady Bloom and Blossom Tuze hladová housenka v hodnotě 5 000 Kč.
V rámci každého soutěžního kola bude mezi 3 výherce rozděleno 3 ks BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA TRIO. Ve finálovém kole získá 1 výherce balíček kosmetiky z řady Bloom and Blossom Tuze hladová housenka v hodnotě 5 000 Kč.
Výherci budou určeni následujícím způsobem:
  • Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje na pohlednici (jméno a příjmení, telefonní číslo/email) a zároveň vymaluje obrázek.
  • Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního kola budou zařazeny ty odpovědi, které budou odeslány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího měsíce. Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového kalendářního měsíce začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem. Rozhoduje datum odeslání emailu či datum razítka dopravce na pohlednici.
  • Po skončení daného soutěžního kola náhodně vybereme 3 soutěžící, kdy každý získá 1x BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA TRIO
  • Ve finálovém kole náhodně vybereme 1 soutěžícího, který získá balíček kosmetiky z řady Bloom and Blossom Tuze hladová housenka v hodnotě 5 000 Kč.
  • Losování bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
  • Každý výherce bude telefonicky/elektronicky na e-mailové adrese uvedené na pohlednici kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení výherce.
  • V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR nebo SR.
 
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA TRIO
Produkt
Hodnota
Počet ks
 Celkem 
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÝ MYCÍ GEL
170 Kč
1
  170 Kč
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO
170 Kč
1
  170 Kč
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÝ SPREJ NA POLŠTÁŘ
340 Kč
1
  340 Kč
Celkem
 
 
  680,00 Kč
 
Balíček kosmetiky z řady Bloom and Blossom Tuze hladová housenka v hodnotě 5 000 Kč
Produkt
Hodnota
Počet ks
 Celkem 
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÝ MYCÍ GEL
170 Kč
8
  1 360,00 Kč
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO
170 Kč
6
  1 020,00 Kč
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA PĚNA DO KOUPELE
170 Kč
4
     680,00 Kč
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA 3V1 DĚTSKÝ MYCÍ GEL, ŠAMPON A KONDICIONÉR
170 Kč
4
     680,00 Kč
BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA DĚTSKÝ SPREJ NA POLŠTÁŘ
340 Kč
4
  1 360,00 Kč
Celkem
 
26
  5 100,00 Kč
 
Soutěžní plán
Soutěžní kolo
Soutěžní období
Vyhodnocení
1. kolo
15. 4. - 31. 5.2021
7. 6. 2021
2. kolo
1. 6. - 30. 6. 2021
7. 7. 2021
3. kolo
1. 7. - 31. 7. 2021
7. 8. 2021
4. kolo
1. 8. - 31. 8. 2021
7. 9. 2021
5. kolo
1. 9. – 30.9.2021
7. 10. 2021
6. kolo
1. 10. - 31. 10. 2021
7. 11. 2021
7. kolo
1. 11. - 30. 11. 2021
7. 12. 2021
8. kolo
1. 12. - 31. 12. 2021
7. 1. 2022
Finálové kolo
15. 4. -31. 12. 2021
7. 1. 2022
 
Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 
6. Výherce
Každý soutěžní kolo se hraje o 3x BLOOM AND BLOSSOM TUZE HLADOVÁ HOUSENKA TRIO.
Ve Finalovém kole se hraje o 1x balíček kosmetiky z řady Bloom and Blossom Tuze hladová housenka v hodnotě 5 000 Kč.
Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle/emailové adrese, které uvedli na soutěžní pohlednici či v emailu.
V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního kola, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – doručovací adresu v ČR nebo v SR, věk.
Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.
 
7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.
Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.madeformoms.cz.  Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail - info@madeformoms.cz nebo kontaktní osobu: Monika Rummler, tel.: 00420 724 127 271.
Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce soutěže www.madeformoms.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.
 
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
a. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:
i)     zpracování identifikačních a kontaktních údajů soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel je nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.
Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře.
ii)  e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je založeno na souhlasu, který soutěžící v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. uděluje svou účastí v soutěži. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Pořadatel bude e-mailovou adresu za tímto účelem zpracovávat až do případného odvolání souhlasu.
b. Pořadatel soutěže, společnost DuoM s.r.o., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.
c. Osobní údaje soutěžících budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu jednoho roku pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, které obsahují osobní údaje výherců, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odvolání souhlasu.
d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).
e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.madeformoms.cz
f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových, facebookových nebo instagramových stránkách pořadatele (www.madeformoms.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením.